Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.
Cenreno
Site Admin
Posty: 22
Rejestracja: pt lut 15, 2019 11:01 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Cenreno » ndz mar 17, 2019 7:09 pm

Mercadio znalazłem jeszcze taki oto wpis w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej gminy Tarnowskie Góry Edycja 2014" czyli studium na którym opiera się dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry.

Strona 178 oraz 179

3.3.2. OBSZARY I OBIEKTY PRZYRODNICZO CENNE

OBSZAR ŁĄK WZDŁUŻ CIEKU PŁYNĄCEGO W KIERUNKU TŁUCZYKĄTA (2)
Występujące tu zbiorowiska łąkowe należą głównie do klasy Molinio – Arrhenatheretea, zaś wilgotne siedliska po obu stronach cieku zajmują łąki z rzędu Molinietalia z trzęślicą modrą, firletką poszarpaną, tojeścią pospolitą, ostrożeniem błotnym i łakowym, turzycą pospolitą i chronionym mieczykiem dachówkowatym. Nad samym ciekiem występują łany trzciny pospolitej oraz fragmenty mokrych łąk z rdestem wężownikiem, wiązówką błotną i tojeścią pospolitą.

Ze względu na bardzo duże walory przyrodnicze proponuje się obszar objąć ochroną docelowo jako użytek ekologiczny.

DOLINA CIEKU PNIOWIECKIEGO OD JEGO ŹRÓDEŁ DO DROGI PNIOWIEC – TŁUCZYKĄT ORAZ LAS OLES (5)
Wzdłuż cieku Pniowieckiego występują głównie siedliska wilgotne, zewnętrzne strefy doliny tworzą siedliska borowe (sosny zwyczajne z domieszką świerka pospolitego, brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego). Występuje w runie turzyca drżączkowata, siódmaczek leśny, śmiałek pogięty, borówka czarna i brusznica, konwalijka dwulistna i orlica pospolita. Występują rośliny objęte ochroną gatunkowa: bluszcz pospolity oraz kruszczyk szerokolistny. Ciek pniowiecki posiada naturalny bieg. Powierzchnia jest jedynym miejscem występowania w granicach miasta kszyka, brzęczka oraz jednego z nielicznych stanowisk lęgowych samotnika i krzyżodzioba świerkowego. We wschodniej części obszaru występuje strefa źródliskowa cieku Pniowieckiego ora z rozlewiska z chronionymi gatunkami roślin: bobrkiem trójlistnym, bagnem zwyczajnym, wełnianką wąskolistną, czerwienią błotną. Las Oles usytuowany w północno – wschodniej części miasta Tarnowskie Góry w sąsiedztwie trakcji kolejowej, pomiędzy dworcami kolejowymi w Miasteczku Śląskim i Tarnowskich Górach. Wartość przyrodniczą analizowanego terenu, tworzą występujące chronione i rzadkie oraz unikalne gatunki roślin i zwierząt. Rośliny chronione i rzadkie m. in.: wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny, kruszyna pospolita, storczyk szerokolistny, czermień błotna, wełnianka pochwowata, narecznica grzebieniasta.
Obszar lasu Oles to jedyne stanowisko na Wyżynie Śląskiej reliktowych gatunków mszaków: mszaku nastroszonego i krzywosza lśniącego. Na obszarze tym występuje dobrze wykształcony ols porzeczkowy, porastający dolinę meandrującego cieku Pniowieckiego.

Ze względu na bardzo duże walory przyrodnicze i krajobrazowe proponuje się obszar objąć ochroną – docelowo jako zespół przyrodniczo - krajobrazowy.

To było by jak na razie wszystko odnośnie Tłuczykąta.

Studium do pobrania - Studium.pdf

Pozdrawiam

Cenreno
Site Admin
Posty: 22
Rejestracja: pt lut 15, 2019 11:01 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Cenreno » ndz mar 17, 2019 7:40 pm

Na temat Tłuczykąta napisałem już dosyć dużo teraz czas na obszary przyrodniczo cenne na północy Pniowca.

W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej gminy Tarnowskie Góry Edycja 2014" można przeczytać że proponuje się utworzenie nowego obszaru przyrodniczo cenny jakim jest las i rozlewisko nad Wodą Graniczną.

Studium do pobrania w poście powyżej, strona 181

3.3.3. NOWE OBSZARY I OBIEKTY PRZYRODNICZO CENNE

LASY I ROZLEWISKA NAD WODĄ GRANICZNĄ (4)
W granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu znajdą się głównie zróżnicowane, dobrze zachowane ekosystemy leśne poprzecinane licznymi ciekami. Niewielki, ale istotny dla funkcjonowania biocenoz całego obszaru, odsetek powierzchni zajmują niewielkie zbiorniki wodne (starorzecza, zbiornik „Głęboki Dół”), torfowiska, łąki i płaty roślinności szuwarowej. Proponowany do ochrony obszar częściowo stanowił będzie jednocześnie element sieci ekologicznej miasta (korytarz ekologiczny).
Przedmiot ochrony: Zachowanie krajobrazu kształtowanego przez zróżnicowane siedliskowo lasy urozmaicone zbiornikami wodnymi, ciekami i łąkami. Zachowanie krajobrazu kształtowanego resztki starodrzewiu dębowego na terenie dawnego rezerwatu Dęby Boruszowickie. Przedmiotem ochrony są jednocześnie składające się na krajobraz tego obszaru cenne przyrodniczo zespoły roślinne oraz stanowiska rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt.

Proponowana forma ochrony: Obszar chronionego krajobrazu.

Jest to w zasadzie obszar od ulicy Świerkowej i Jagodowej aż do Wody Granicznej czyli przez cały ten obszar przewidywany jest przebieg drogi S11 w wariancie niebieskim.

Uwarunkowania wynikające z ochrony przyrody - PLANSZA_3.jpg

Poniżej naniosłem trasy na plan studium oraz zaznaczyłem obszary przyrodnicze (kolor czerwony). Ewidentnie widać jak bardzo trasa w wariancie niebieskim ingerowałaby w te obszary.

Obrazek

Mercadio
Posty: 9
Rejestracja: pn mar 04, 2019 11:27 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Mercadio » wt mar 19, 2019 10:56 am

Sporo tu się wydarzyło od mojego ostatniego posta. Postaram się odnieść pokrótce do całości.
Canreno, dowiedziałem się że kąpiesz się w tej rzeczce - ok, ale szkoda że nie odniosłeś się do całości argumentu, tzn. do rzekomego ogromnego zanieczyszczenia rzeczki, kiedy zostanie wybudowana S11. Wiele rzek i cieków wodnych jest zanieczyszczana 100-krotnie bardziej... no i co z tego? Skóra ci nie zejdzie jeśli się w nim wykąpiesz :)
-
Tereny te znam bardzo dobrze, nie ma potrzeby żebyś mi je ponownie pokazywał. Sporo jeżdżę na rowerze i stwierdzam, że cenię sobie tę kępę lasów wokół Kalet. Osobiście nie podoba mi się, że zostanie ona przecięta ekspresówką, ale to że mi się coś nie podoba, to za mało żeby stanowiło jakiś argument. Problem w tym, że większość tych, którym po prostu się coś nie podoba, próbuje tworzyć jakieś ekologiczne zbitki wyrazowe i rezerwaty OLES.
-
Co do planu zagospodarowania - rozumiem, że na bezrybiu i rak ryba, każdy chroni to co ma. Rzeczywiście ktoś uznał że należy chronić akurat te wycinki gruntu chociaż nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Ładnie to brzmi ubrane w bogate słownictwo: "Molinio – Arrhenatheretea, turzyca drżączkowata, firletka poszarpana itp... Uchwała jest i nic z tym nie zrobimy, pytanie jest o konsekwencję władz Tarnowskich Gór, bo jeżeli się już powiedziało A w uchwale, to trzeba powiedzieć B w chronieniu tego obszaru.
-
Nawiązując do wspomnianych przez ciebie 5 argumentów, uzasadniłeś jeden. Przyjmuję to uzasadnienie, pokazałeś dowody, ale pozostałe cztery dalej są dorabianiem teorii do postawy "nie podoba mi się".
-
Poza tym przy budowie drogi trzeba ustalić jakieś priorytety i chyba zgodzisz się że najpierw w tej hierarchii stoi człowiek, jego własność, zdrowie, narażenie na hałas, a później dopiero "firletka poszarpana" czy "turzyca drżączkowata". Przy budowie ekspresówki bardzo ważna też jest jej funkcjonalność dlatego odsuwanie jej na daleką północ, to jak policzek w twarz dla mieszkańców Tarnowskich Gór.
-
Pytałeś o moje argumenty. Już wcześniej kilka podałem. Pozwolę sobie odtworzyć wg mnie optymalny przebieg S11 na odcinku Tworóg- Nakło Śląskie.
1) Od Tworoga do Boruszowic powinna zacząć się tylko i wyłącznie wariantem niebieskim.
Argumenty:
- tak postuluje zdecydowana większość mieszkańców Tworoga
- nie przecina żadnych terenów zabudowanych / prywatnych
- konieczność budowy tylko 2 wiaduktów (czerwona 6)
- staje się przydatna dla mieszkańców Kalet, Koszęcina czy innych mniejszych miejscowości w tamtych rejonach w dojeździe do Tarnowskich Gór.
2) Od Boruszowic do Pniowca powinna przejść w wariant czerwony (oczywiście tak, żeby nie przecinać żadnego prywatnego podwórka)
Argumenty:
- kryterium nadrzędnym jest tutaj zbliżenie jej do DK11 i Tarnowskich Gór żeby można było wykonać węzeł bliżej centrum i maksymalnie jak to możliwe odciążyć DK 11.
- i tutaj dodaję twój argument o mniejszej ingerencji w tereny o których wspominałeś
3) W granicach Tarnwoskich Gór powinna po węźle nazwijmy roboczo "Tesco" przejść z powrotem w wariant niebieski tzw. szerokim łukiem i koniecznie węzeł na DW 908.
Argumenty:
- staje się obwodnicą dla ruchu Miasteczko Śląskie (i dalej na północ położone miejscowości) - Zachodnia część Tarnowskich Gór. Warto zaobserwować ile samochodów w tym ruchu rozjeżdża centrum Tarnowskich Gór.
- odsunięcie szerokim niebieskim łukiem powoduje, że węzeł na DW 908 nie kolidowałby odległościowo z węzłem na DK78. Przepisy wspominają tutaj o minimalnej odległości węzłów wynoszącej 3 km na drodze kategorii S w sąsiedztwie średniego miasta.
- węzeł na DW 908 spowoduje że w ruchu Miasteczko Śląskie - Centrum Aglomeracji nie trzeba będzie zahaczyć o obwodnicę TG i skrzyżowanie z Nakielską, które po wybudowaniu S11 będzie jeszcze bardziej zatłoczone.

Mercadio
Posty: 9
Rejestracja: pn mar 04, 2019 11:27 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Mercadio » wt mar 19, 2019 11:00 am

Aha i jeszcze jedno. Jestem pod wrażeniem twojej determinacji w wyszukiwaniu materiałów i tworzeniu mapy na cele dowodowe.

Cenreno
Site Admin
Posty: 22
Rejestracja: pt lut 15, 2019 11:01 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Cenreno » wt mar 19, 2019 11:55 am

Mercadio podobają mi się twoje argumenty. Tylko czy ci co projektują przebieg trasy myślą podobnie, wątpię. Narysować można wszystko lecz wdrożyć to już jest wyższa szkoła jazdy. Oni przedstawili wszystkie swoje wizje na planie który ktoś będzie akceptował, pytanie kto podejmie tak ważną decyzję ?. Jeśli decydować mają tarnogórscy radni to boję się że w obawie o reelekcję posłuchają głosu ludu który mówi trasa tak ale jak najdalej od nas. Wtedy za lat kilka lub kilkanaście lat gdy droga będzie jak najbardziej oddalona na północ przysporzy wszystkim mieszkańcom Tarnowskich Gór kłopoty, tylko że wtedy już będzie za późno żeby cofnąć to co się zrobiło.

Muszą tak zrobić żeby był wilk syty a owca cała. Dlatego kibicuję tym którzy podejmą ważną dla nas wszystkich życiową decyzję.

Pozdrawiam

Cenreno
Site Admin
Posty: 22
Rejestracja: pt lut 15, 2019 11:01 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Cenreno » pt mar 22, 2019 12:59 pm

Na stronie GDDKiA można sprawdzać co się zmienia w planie drogi ekspresowej S11. Strona ta jest aktualizowana w miarę otrzymywania wniosków itp.

Ostatnia aktualizacja planów z dnia 13.03.2019. Widoczne zmiany w wariancie niebieskim.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/Inwes ... ygotowaniu

Mercadio
Posty: 9
Rejestracja: pn mar 04, 2019 11:27 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Mercadio » pt mar 22, 2019 4:58 pm

Canreno, i co o tym sądzisz? Plany idą w złą stronę, na razie nie uwzględnili mojego wniosku, mam nadzieję że pójdą po rozum do głowy. Teraz wariant niebieski jest w głębokim lesie, a łącznik z Tarnowskimi Górami ma już ponad 4 km.

Cenreno
Site Admin
Posty: 22
Rejestracja: pt lut 15, 2019 11:01 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Cenreno » pt mar 22, 2019 9:19 pm

Mercadio wariant niebieski wygląda gorzej niż bym się spodziewał. Jako obwodnica Tarnowskich Gór jest w ogóle nie praktyczny. Podejrzewam że mieszkańcom Pniowca jest on na rękę, Strzybnicy tym bardziej. Lecz to niestety tak jak napisałeś idzie w złą stronę.

Łukasz
Posty: 4
Rejestracja: sob mar 02, 2019 4:44 pm

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Łukasz » pn kwie 08, 2019 12:56 pm

Ciekawe kto z np. Boruszowic pojedzie S11na Tworóg żeby się potem wracać. I ciekawe kto woli z Wielkopolski jechać 11stką jak ma S11? Nawet jakby 10km nadłożyć to i tak czas i paliwo zaoszczędzi. Teraz cały tłok robią auta z poza TG bo nie ma innej drogi. Miasto naciska na trase miedzy Pniowcem a Strzybnicą bo ma swój interes w tym. Ciekawe czyje są te nieużytki które fajnie bybyło sprzedać za fajną kase?

Mercadio
Posty: 9
Rejestracja: pn mar 04, 2019 11:27 am

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Mercadio » czw kwie 11, 2019 11:02 pm

Do czego (kogo) pijesz chłopcze, bo twój przekaz jest niezbyt jasny i wykluczający się w niektórych punktach. Najprościej będzie jak napiszesz jaki wariant ci odpowiada i dlaczego.

Łukasz
Posty: 4
Rejestracja: sob mar 02, 2019 4:44 pm

Re: Dyskusja na temat przebiegu drogi ekspresowej S11 w okolicy Pniowca.

Post autor: Łukasz » ndz kwie 14, 2019 4:53 pm

Po pierwsze nie chłopcze bo 40stkę na karku już mam jakiś czas. Po drugie, według Was S11 ma służyć tarnogórzanom. Jak, skoro węzły są obok Tworoga i T-Gór. Zrozumcie, że ta droga głównie będzie służyć tranzytowi z Wielkopolski do T-Gór, Gliwic i innych ościennych miast. Może jesteście starsi, na pewno mieszkacie tu dłużej niż ja. Niestety niektórych rzeczy nie zrozumiecie. Zróbcie tyle km co ja po drogach Polski i Europy to zrozumiecie po co są ekspresówki. Najlepszy wariant to niebieski z marca. Droga będzie, a i ludzie będą zadowoleni. Nikt nikomu do gardeł skakać nie będzie jak na Wojnie Północ-Południe. Panowie sami jesteście jak duzi chłopcy. Wasze super Nazwy są jak z Gwiezdnych Wojen. Niech Moc będzie z Wami chłopcy. Żegnam

ODPOWIEDZ